Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Jaworznie

III Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego

offline website builder download

Masz pytanie? Napisz do NAS!

Telefon: 32 7629 149
Email: sekretariat@zso.jaworzno.edu.pl